Sponsors

Als oudste en enig overblijvende Harmonie van Merksem zijn wij steeds op zoek naar middelen om te kunnen overleven en om onze vereniging ten dienste te stellen van de bevolking van het district Merksem. Zo kan reeds jaren op onze vereniging beroep gedaan worden om al dan niet officiŽle festiviteiten op te luisteren met muziek. Tevens trachten wij de jeugd te stimuleren enerzijds om ons peil te verhogen en anderzijds om deze jongeren kennis te laten maken met een vorm van muzikale en cultureel gerichte activiteiten.

Al deze doelstellingen vergen van onze vereniging echter grote financiŽle inspanningen waarvoor wij graag beroep doen op derden die eveneens deze doelstellingen wensen na te streven.

Dit kan op verschillende manieren.

Erelid

Individuen kunnen ons steunen door het betalen van een lidmaatschapsbijdrage. Als erelid word je geÔnformeerd over al onze activiteiten. Je wordt ook kosteloos uitgenodigd op ons jaarconcert, en kan ook aan zeer democratische prijzen deelnemen aan het Sinte-Ceciliafeest. Uw naam wordt opgenomen in het programmaboekje dat verspreid wordt op onze belangrijkste concerten, namelijk het jaarconcert en het muziekfestival.

Je kan al erelid worden vanaf 25,00 euro per jaar. Dit kan door overschrijving op het rekeningnummer "BE48 8334 0722 1727" met BIC code "GKCC BE BB" en met vermelding "Erelid 2017 - Uw naam".

Reclame

Voor bedrijven bieden wij de mogelijkheid om zichzelf bekend te maken via een advertentie in ons programmaboekje. Dit programmaboekjes wordt gratis verspreid op onze belangrijkste concerten, namelijk het jaarconcert en het muziekfestival. Bovendien wordt het via de post verspreid onder alle adverteerders. U ontvangt een officiŽle factuur na ontvangst van uw inschrijving.

De tarieven voor ons reclameboekje zijn:

Met een bladzijde wordt een A5 of de helft van een normaal stuk papier bedoeld (148,5 mm x 210 mm).

Hebt u interesse of heeft u vragen dan kan u contact opnemen met Kamiel van Dooren op het volgende e-mail adres: harmoniedenbart@gmail.com