Nieuws!

27/12/2007- Artikel in "De Standaard"

Merksem Mars

Districtsraadslid Sonja Van Gestel (Open VLD) vroeg afgelopen raadszitting hoever het staat met de herwaardering van de Merksem Mars. In maart beloofde het bestuur haar dat de mars, die in 1968 werd gecomponeerd naar aanleiding van het 400-jarig bestaan van Merksem, opnieuw ten gehore zou worden gebracht bij officiële gelegenheden. Districtsschepen Koen De Cock (CD&V) stelde dat de Kon. Harmonie St. Bartholomeus momenteel aan een moderne versie werkt. In maart 2008 zou Merksem opnieuw een eigen mars moeten hebben. (env)