Dirigent: Tijl Stynen

Tijl kreeg de muziekmicrobe van thuis mee en leerde, na de eerste stapjes bij zijn vader en in het Jeugdmuziekatelier in Westmalle, piano spelen aan de muziekacademie in Turnhout. Hij volgde er ook muziektheorie en compositie. Zijn studies ingenieur-architect aan de KULeuven combineerde hij met een opleiding muziektheorie aan het Lemmensinstituut, die hij afmaakte aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen.

Na zijn studies kreeg hij de kans om zich het dirigeren eigen te maken bij het Arenbergorkest te Leuven, waar hij 3 jaar lang de scepter – of liever de dirigeerstok - zwaaide. Daarna werd hij dirigent van het jeugdkoor Keramiek en het gemengd koor Carpe Diem te Malle, zijn geboortedorp. Hij schreef zelf de muziek voor twee musicalprojecten die hij met deze koren op touw zette. Sinds 2 jaar woont Tijl terug in Antwerpen, en daarom heeft hij na zeven jaar afscheid moeten nemen van de koren.

De “goesting” om te dirigeren was echter niet voorbij, en in oktober stortte hij zich dan ook volop in een nieuw avontuur als dirigent van harmonie “Den Bart”.

Tijl Stynen is de vaste dirigent van ons harmonieorkest sinds donderdag 28 september 2017.